enabling growth in international business

De snelle groei van Royal Reesink vraagt om een gestructureerde aanpak van de IT-infrastructuur

Royal Reesink is internationaal één van de grootste distributeurs en is serviceverlener op het gebied van hoogwaardige machines, componenten en diensten voor landbouw, landschapsonderhoud, intern transport, magazijninrichting en grond-, weg- en waterbouw. Met een krachtig totaalconcept voor de hele levenscyclus van een machine; van de wijze van financiering tot het optimaal functioneren en onderhoud ervan. Door in te spelen op robotisering, engineering, connectiviteit, meetbaarheid en het gebruik van big data zoekt Royal Reesink voortdurend naar mogelijkheden voor innovatie. Daarnaast is Royal Reesink er van overtuigd dat voor een distributeur schaalgrootte en inzet van specialistische kennis belangrijke vereisten zijn om afnemers optimaal te kunnen bedienen. De onderneming groeit snel op internationaal niveau en dat vergt het nodige van de organisatie en haar medewerkers. ICT speelt in de stevige koers een belangrijke rol om controle en overzicht te behouden.

Royal Reesink is een snelgroeiende internationale organisatie

“Door onze merger en acquisitie strategie zijn er met regelmaat nieuwe bedrijven overgenomen. Het is natuurlijk heel mooi dat we op deze manier extra groei realiseren. Echter heeft elk bedrijf z’n eigen ict-systemen, applicaties en (cloud)oplossingen. Als je dit niet slim aanpakt is de ict binnen onze groep op termijn niet meer beheersbaar” aldus Remco Kruitbosch, manager shared services infrastructure bij Royal Reesink. “Om te voorkomen dat er een versnipperd ICT-landschap ontstaat is hiervoor specialistische netwerkkennis vereist. Gelukkig hadden we al de nodige ervaring met iunxi en we wisten inmiddels dat we op hun adviezen kunnen vertrouwen. Juist het meedenken en het belang van Royal Reesink onderkennen is in deze fase voor ons heel belangrijk.”

Royal Reesink is voornamelijk actief in Nederland, België, Canada, Duitsland, Engeland, Denemarken, Ierland, Kazachstan, Turkije en Zuid Afrika. “Onze divisies en dochterbedrijven hebben een grote mate van operationele verantwoordelijkheid. Dit versterkt de innovatiekracht en het oplossingsgericht denken binnen alle lagen van de organisatie. Om overzicht in onze stevige koers te behouden willen we de ICT vanuit de groep aansturen en controleren. Niet elk dochterbedrijf hoeft dan het wiel opnieuw uit te vinden en het brengt bovendien aanzienlijke kostenvoordelen met zich mee. Veel verschillende oplossingen en leveranciers zijn veel lastiger te beheersen. Met name het uitvoeren van aanpassingen is een nachtmerrie als dit over verschillende schijven moet. Dergelijke complexiteit willen we voorkomen en daarom moest onze ict in één stramien gegoten worden”.

controleren en optimaliseren

Stefan Baltus, technisch directeur van iunxi vertelt: “We hebben voor Royal Reesink een infrastructuur gerealiseerd die over alle locaties gelijk is. Dat is niet zomaar van de ene op de andere dag een feit. We zijn gestart met de inventarisatie per locatie en site voor site – dat waren overigens meer dan 30 sites verspreid over verschillende landen! Zo hebben we het netwerk in kaart gebracht en een lijst met optimalisaties opgesteld. Vervolgens heeft iunxi alles in beheer genomen. De documentatie die we vanuit de inventarisatie opstellen is dan onze bron voor het operationele beheer en bepaalt de stappen die we vervolgens gaan zetten. In dergelijke complexe trajecten is het zaak eerst voor inzicht en controle van alle onderdelen te zorgen. Daarna gaan we over tot het optimaliseren en consolideren van de infrastructuur. Dan zorgen we o.a. voor migratie van apparatuur en verbindingen en uiteraard optimaliseren we IT-security tijdens een dergelijk traject. Het netwerk is voorzien van mogelijkheden om transparant servers van het bestaande datacenter naar het nieuwe datacenter te verhuizen, zonder IP omnummeren. Ook de migratie van oude internetverbindingen pakken we aan. iunxi kan vanuit ervaring en kennis veel beter schakelen met bestaande netwerkleveranciers en/of service providers dan onze klanten dat doorgaans kunnen”.

samenwerking met wederzijds respect

Het was een intensief en lang traject. Alles moest goed overwogen, met beleid en met minimale downtime gebeuren. “De winkel blijft immers open tijdens de verbouwing”, legt Stefan uit. “Dit vergt een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen. Bij iunxi hanteren we korte lijnen en stellen we ons flexibel op. Alleen dan kun je veel voor de klant bereiken en krijg je het beste resultaat uit een complexe situatie.”

Remco gaat verder “Er komen altijd veel zaken naar boven die onbekend zijn, denk alleen al aan het applicatiegebied. Het is dan natuurlijk belangrijk dat er ingesprongen wordt op deze onverwachte issues en dat de juiste oplossingen worden aangedragen. Wat voor ons ook een groot voordeel is in de samenwerking met iunxi, is dat zij als service provider het netwerk als dienst kunnen leveren. iunxi is in staat het beheer van onze bestaande infrastructuur over te nemen en opnieuw beheersbaar te maken. Deze know-how is voor ons echt van onderscheidend belang en nodig voor de verdere groei van Royal Reesink. Omdat we nu volledig ‘in control’ zijn, is het doorvoeren van aanpassingen minder gecompliceerd en kunnen nieuwe locaties eenvoudiger worden geïntegreerd. We hebben één aanspreekpunt voor onze WAN, LAN en netwerk security”.

flexibel groeien en consolidatie van netwerken

Royal Reesink’s groei door acquisities en door autonome groei zal nog even doorgaan. “We zijn een innovatief bedrijf en een leidende internationale distributeur en serviceverlener. Veel dynamiek en best hectische tijden zo af en toe. Naar ons toe heeft iunxi zich echt bewezen als een betrouwbare en servicegerichte partner. De samenwerking en de inbreng van hun specialistische technische kennis heeft Royal Reesink flink geholpen. Toekomstige nieuwe locaties kunnen voortaan eenvoudig aanhaken en dat zal onze verdere groei ondersteunen. Ons eigen IT-team kan terugvallen op de netwerkkennis van iunxi en we weten dat het beheer in goede handen is”, besluit Remco Kruitbosch. Stefan bevestigt: “Ook voor iunxi zijn dit soort trajecten enorm intensief en uitdagend. Het geeft veel voldoening dat we uit zoveel diversiteit aan ICT een modern en werkbaar geheel hebben weten te maken”.

_Meer informatie over Royal Reesink en haar innovatieve aanbod vindt u op

This site is registered on wpml.org as a development site.