Via deze website stelt iunxi informatie beschikbaar over de dienstverlening van iunxi B.V. Wij stellen deze informatie met zorg voor de juistheid ervan samen. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. iunxi behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De content is door iunxi met de grootst mogelijke zorg samengesteld, iunxi aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

auteursrechten en intellectuele rechten

Sommige (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van iunxi, die geen eigendom van iunxi zijn, maar slechts ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van iunxi. Hoewel iunxi zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites die niet door iunxi worden onderhouden, wordt afgewezen.

Het auteursrecht op deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, berust bij iunxi of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan iunxi. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Vermenigvuldiging is alleen toegestaan na overleg met iunxi B.V. en onder bronvermelding van iunxi B.V. Toestemming tot het (commerciële) gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk door iunxi B.V. te worden verstrekt. iunxi is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Hoewel iunxi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

privacy verklaring

iunxi respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Informatie over uw bezoek zal worden gebruikt ter analyse en verbetering van onze website. Wij vragen u op deze site soms om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of event. Deze gegevens worden opgeslagen in de klantendatabase van iunxi en bewaard in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp en uitsluitend gebruikt om u te informeren over onze diensten. U kunt het ontvangen van onze berichten eenvoudig stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u ten alle tijde contact met ons op nemen.

nadere informatie

Bovenstaande is van toepassing op de gehele website en de afzonderlijke pagina’s die u bezoekt. Door de pagina te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen. iunxi B.V. behoudt zich alle rechten voor.

This site is registered on wpml.org as a development site.