zorgverleners moeten 24x7 over gegevens beschikken

Een betrouwbaar en veilig netwerk is voor Connect4Care een absolute vereiste

Connect4Care in Hoofddorp is een regionale samenwerkingsorganisatie die tot doel heeft digitale versnelling te brengen in de zorg. Zij ontwikkelt en ondersteunt de zorg met communicatie- en netwerkdiensten. Daarnaast verbindt ze zorginstellingen via een CoLab, een regionaal platform voor digitale innovatie. Tenslotte biedt Connect4Care internet, connectiviteit en diensten op het gebied van digitale beveiliging. “Ik ben er van overtuigd dat de zorg alleen effectiever kan als we de complexiteit door samenwerking doorbreken. Onze projecten richten zich op efficiënte communicatie en veilige digitale overdracht van informatie in de zorg. Hoe kunnen we de patiënt/cliënt met ICT ondersteunen?. Ons CoLab faciliteert regionale samenwerking op het gebied van ICT binnen de zorg en maakt snelle en veilige uitwisseling van informatie mogelijk” aldus Fredrik Knoeff, directeur Connect4Care. Connect4Care ondersteunt zorginstellingen uit 1e, 2e en 3e lijn met haar diensten in regio Noord-Holland Zuid.

maximale beschikbaarheid

Het glasvezelnetwerk van Connect4Care is een besloten netwerk, dat uitsluitend toegankelijk is voor aangesloten zorginstanties. Het netwerk kan grote hoeveelheden data snel en veilig transporteren. Een essentiële voorwaarde voor de privacy-gevoelige data waarmee binnen de zorg wordt gewerkt. Connect4Care is verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van het glasvezel netwerk. Het centrale beheer is uitbesteed aan iunxi. De samenwerking gaat al een aantal jaren terug. Destijds heeft iunxi geadviseerd bij het herontwerp van het Connect4Care netwerk en sinds 2011 verzorgt iunxi het technische beheer van alle actieve netwerkcomponenten, zoals routers en switches. iunxi voert het onderhoud uit en verzorgt de changes waar de verschillende deelnemers om vragen. “iunxi is dus een belangrijke schakel voor de continuïteit die we onze leden bieden. Hiervoor is de Service Desk van iunxi rechtstreeks door de deelnemende organisaties van Connect4Care te bereiken. Effectief beheer is erg belangrijk omdat gegevens voor zorgverleners 24×7 beschikbaar moeten zijn. We kijken nu al meer dan een jaar terug op 100% uptime. Dan kun je stellen dat iunxi in alle opzichten de juiste partner voor ons is” bevestigt Fredrik Knoeff.

veilig en betrouwbaar

Daarnaast profiteert Connect4Care direct van iunxi’s netwerkstrategie waarbinnen iunxi vaste afspraken heeft met verschillende carriers en leveranciers. Door gebruik te maken van de footprint van iunxi kan elke vestiging van een Connect4Care-deelnemer aangesloten worden, ook als die locatie niet direct te koppelen is aan de glasvezelring. “In die gevallen maakt iunxi de afspraken met de beschikbare carrier of leverancier en houdt Connect4Care één aanspreekpunt voor alle connectiviteit. Het netwerk blijft zo een gesloten en gescheiden geheel, zodat hoge prestaties én veiligheid van data die we via het netwerk transporteren, gewaarborgd zijn” licht Fredrik Knoeff toe.

VPN

Als een locatie al is aangesloten via een netwerk van een willekeurige internetprovider, dan kan deze via een beheerde VPN dienst door iunxi worden aangesloten met de locaties van het Connect4Care netwerk. “Het veilige VPN zorgt ervoor dat alle data tussen de schillende locaties via het publieke internet gedeeld kan worden, maar wel net zo veilig en vertrouwd alsof het een intern netwerk is. Daarnaast kunnen we een IP-VPN opbouwen voor veilige communicatie tussen alle zorglocaties” legt Stefan Baltus, managing director van iunxi uit. “Dat is wat we dagelijks doen bij iunxi. Door onze volledige focus op bedrijfsnetwerken weten we altijd de juiste oplossing te bedenken en zorgen we voor een gegarandeerde beschikbaarheid. We beheren voor onze klanten de ICT infrastructuur, dat kan bestaan uit alle verbindingen (o.a. WAN, LAN en WiFi), hardware, services en support. We hebben hiervoor goede afspraken met de belangrijkste carriers en strategische peering locaties en beschikken zelf over een team met hoogwaardige kennis van moderne netwerktechnologie (MPLS, (DM)VPN etc).”

solide partnership

Een veilige en goed werkende infrastructuur is voor de deelnemers van Connect4Care van het allergrootste belang. “Het is mooi dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan het succes van Connect4Care” besluit Stefan Baltus. Fredrik Knoeff noemt iunxi in de eerste plaats een partner die meedenkt. “iunxi kijkt nadrukkelijk naar het belang van de klant en niet naar eigen commercieel belang. Dat is belangrijk. We willen effectiviteit vergroten en complexiteit terugdringen zodat de zorgsector de komende jaren stappen vooruit kan maken. ICT voorziet daarin, onder meer door veilige samenwerking tussen verschillende partijen te bewerkstelligen. Daar heb je partners bij nodig die afspraken nakomen en je kritisch advies geven. iunxi is zo’n technologisch gedreven organisatie, de hoogwaardige kennis die zij in huis hebben helpt ons onze doelstellingen voor de zorg te realiseren”.

Meer informatie over Connect4Care en haar diensten vindt u op

This site is registered on wpml.org as a development site.