hoe groeit uw organisatie mee in de digitalisering?

strategische keuzes moeten juist nu gemaakt worden.

"Er is geen ontkomen meer aan de wereldwijde digitalisering. Hoe blijven uw organisatie en uw medewerkers dit tempo volgen?”

- Marcel Knol - directeur iunxi

In hoeverre past uw huidige ICT over 3 jaar nog bij uw organisatie? Is uw IT-omgeving ingericht op mogelijke groei en voldoende flexibel om de komende jaren uw organisatie te ondersteunen? De wereldwijde digitalisering maakt dat we nu de juiste keuzes moeten maken. Grip op veiligheid van (kritische) data is een belangrijke taak. Uitbreiding in vestigingen of internationaal groeiende business vraagt om een passende infrastructuur. De toenemende complexiteit van bedrijfsnetwerken maakt dat we op en zorgvuldige manier onze data moeten opslaan en transporteren. Daarnaast zal door datagroei, technologische ontwikkelingen en nieuw te verwachten wetgeving de behoefte van de organisatie veranderen waardoor bestaande normen van de IT-infrastructuur niet meer voldoen. Wanneer is uw bedrijfsnetwerk klaar voor de toekomst?

veranderende rol van de ict-afdeling

ICT-managers voelen de druk van de directie en zijn zich terdege bewust dat ze het komende jaar zullen moeten acteren. De kloof tussen neergezette business doelstellingen en wat de bestaande technologische infrastructuur kan ondersteunen betekent simpelweg dat men niet klaar is voor de toekomst. De belangrijkste aandachtspunten bij modernisering van de netwerkinfrastructuur zijn dataopslag, spraak- en dataverkeer en toenemende complexiteit van de bedrijfsnetwerken onder andere als gevolg van integratie van voorheen onafhankelijke applicaties, de groei in IoT oplossingen en data-mining. Al met al is het duidelijk dat er over een breed front iets moet gebeuren. Welke strategische mogelijkheden zijn er? Wat is de beste moderniseringsaanpak? Is het niet zo, dat de traditionele IT-afdeling binnen een organisatie moet veranderen naar een meer controlerende en sturende afdeling die innovaties voorbereidt? Kennis en beschikbaarheid van IT-specialisten is een veel gebruikt argument om het dagelijks beheer van de cruciale infrastructuur uit te besteden. De eigen IT-medewerkers kunnen zich dan op het coördineren en het doorvoeren van innovaties richten en zich bezig houden met de reguliere ondersteuning van uw eigen medewerkers.

ICT Moderniseren, betekent strategische keuzes maken

Door de veelheid aan technologische ontwikkelingen zullen onze ICT-afdelingen een andere rol moeten spelen. Nu zitten deze vaak klem tussen bedrijfsvoering enerzijds en het in stand houden van de infrastructuur anderzijds. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan bedrijven. De concurrentiepositie ligt onder druk als men niet kan voldoen aan de wensen van deze tijd. ICT speelt daarin een cruciale rol. Denk aan de huidige vormen van communicatie en noodzakelijke registratie om realtime over data te beschikken. ICT wordt steeds meer zichtbaar aan de praktijkgerichte voorkant i.p.v. onzichtbaar te zijn aan de systematische achterkant.

Zorg voor een eigen ICT-team met noodzakelijke kennis en besteedt de infrastructurele zaken uit. Zo functioneert de ICT-afdeling als de motor voor de business die op veranderingen weet in te spelen en wordt de functionele basis – de infrastructuur – door een specialist up-to-date gehouden. ICT is allang geen kostenpost meer voor een bedrijf maar een omzetgenerator die er juist voor zorgt dat omzetgroei en winstverhoging bereikt wordt.

infrastructure is everywhere – aldus onderzoeksbureau Gartner

Ook Gartner benadrukte tijdens het Gartner 2018 IT Infrastructure, Operations and Cloud Strategies conference dat de eisen die aan IT-afdelingen worden gesteld verandert. IT-afdelingen groeien uit tot een strategische spil van de organisatie. ICT wordt meer en meer uitbesteedt. Het maken van de juiste keuze aan leveranciers en diensten zijn afhankelijk van te verwachten workloads gebaseerd op businessdoelstellingen en veranderende samenleving. Daarnaast bedienen organisaties steeds vaker een wereldwijd klantenbestand. Algemeen gesteld, kun je zeggen dat Strategie, Uitvoering en Cultuur bepalend zijn voor het succes van de digitale transformatie. De concurrentiepositie wordt bepaald door het serviceniveau en de loyaliteit richting de klanten. Gartner introduceerde hiervoor het concept ‘infrastructure is everywhere’ . Volgens Gartner spelen een aantal factoren een belangrijke rol:

agility & resilience

De keuze voor steeds meer verschillende (cloud-) technologieën, IT-partners en oplossingen maakt het behoud van controle en inzicht ingewikkelder. De noodzaak hier flexibel mee om te gaan, zonder verlies aan controle is essentieel. De IT-afdeling wordt de spil die business gerichte oplossingen bedenkt en realiseert. Vanwege de zich steeds sneller ontwikkelende technologie die ons ter beschikking staat vraagt dit om een wendbare aanpak.

applicaties & services

Bedrijven moeten aan individuele behoeften van de klant voldoen en hiervoor services en producten leveren die dit mogelijk maken. Applicaties en realtime data zijn belangrijke onderdelen van een klantgerichte bedrijfsvoering. Een solide infrastructuur is hierin een cruciale ondersteunende factor, zo stelt Gartner.

grenzenloos verbonden & privacy

Digitale business vervaagt onze grenzen. “Naarmate dingen meer verbonden worden, is het datacenter niet langer het centrum van data. Digitale business en ontwikkelingen als IoT zullen dataverwerking meer en meer naar de rand van het netwerk duwen” aldus Gartners’ research vice president Tom Bittman. Dit heeft invloed op privacy en regulering maar vraagt ook om een goed doordacht bedrijfsnetwerk. Bij internetstoringen moeten bedrijven blijven functioneren, gegevens moeten altijd en overal beschikbaar zijn. De toekomstige ICT-infrastructuur moet daarop ingericht zijn.

people & culture

Volgens Gartner moet een directie zich bewust zijn van de culturele kant van de organisatie. Mensen maken de organisatie en moeten wendbaar omgaan met digitalisering. Dit vraagt om een HR-strategie waarbij toekomstige functies niet altijd voorspelbaar zijn, maar waar medewerkers een meer dynamische rol gaan vervullen. Innovaties moeten door de hele organisatie geadopteerd en gedragen worden. In een digitale strategie moet de medewerker centraal staan. Dit wordt tegenwoordig ook wel benoemd als sociale innovatie.

innovatie maakt je concurrentiepositie beter

Bedrijven die op de juiste manier investeren in hun netwerken hebben meer succes in de digitale transformatie volgens recent onderzoek van IDC (IDC 2018 study “Digital Transformation: Discover the Right Path to Avoid Hype and Disappointment*). Dit onderzoek bevestig ook het eerder gestelde dat Strategie, Uitvoering en Cultuur bepalend zijn voor het succes van de digitale transformatie. Zoals gezegd, de concurrentiepositie wordt bepaald door het serviceniveau en de loyaliteit richting de klanten.

Factoren die daarentegen vertragend werken in de besluitvorming te transformeren zijn Security, Complexiteit en Continuïteit. Alvorens IT-innovaties te implementeren ziet men op tegen issues die de vernieuwingen teweeg kunnen brengen. Vreemd eigenlijk, want het gaat juist om factoren die door een solide en toekomstgerichte infrastructuur als eerste verbeterd zullen worden. Factoren ook die zeker voor de klant en dus uw concurrentiepositie heel belangrijk zijn.

de balans; vinden en behouden

Digitalisering verandert onze bedrijfsprocessen en onze manier van werken. Digitalisering biedt veel kansen om juist onze concurrentiepositie te versterken en ons te onderscheiden. ICT is hierdoor de spil binnen iedere moderne onderneming geworden. We staan nog maar aan het begin van het digitale tijdperk; waar we ons over 25 jaar digitaal bevinden is koffiedik kijken. Juist dat maakt het heel lastig voorbereid te zijn. Niet voor niets komen termen als agile en complexiteit steeds terug als we over deze processen nadenken. Nederlandse bedrijven maken zeker al gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden, maar er is ook veel onzekerheid over de te volgen strategie. Eén ding zien we continu terug: begin bij de basis en zorg voor een solide en betrouwbare infrastructuur en laat deze matchen met uw doelstellingen. Vanuit een betrouwbare basis is het gegarandeerd beter door te bouwen.

This site is registered on wpml.org as a development site.