netwerkchanges, ingrijpen in bestaande ict-infrastructuur

de impact bij verandering van fysieke locaties

"Bij ingrijpende netwerkchanges komt het aan op een goede voorbereiding. Niet alleen de werkzaamheden rondom de infrastructuur zelf, maar ook het vermijden van eventuele bijkomende risico’s"

- Johan - security engineer bij iunxi

Een betrouwbare ICT-infrastructuur is het kloppend hart van een organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers hun werk kunnen doen en dat klanten realtime geïnformeerd kunnen worden. Optimale beschikbaarheid en continuïteit, daar draait het om. Herstelplannen en uitwijkmogelijkheden die redundant zijn. Back-ups in orde. Voorbereid zijn op Malware en virussen.

 

Er zijn zoveel verstoringen waar we vooraf over na moeten denken, daarin kunnen we gewoonweg geen risico nemen. Klanten van iunxi moeten blind op hun bedrijfsnetwerken kunnen vertrouwen, alles moet goed geregeld zijn. We hebben hiervoor noodvoorzieningen ingericht en ons team staat klaar om in te grijpen bij calamiteiten. Gaat het over cybercrime, dan weet je niet wanneer er mogelijk een aanval plaatsvindt; het is dan een kwestie van alle zeilen bijzetten, noodplan in werking stellen en de schade beperkt houden om erger te voorkomen en de getroffen omgeving weer online te krijgen.

Gelukkig hebben we meestal met aangekondigde aanpassingen te maken waar we samen met de klant mee aan de slag gaan. Verhuizingen, fusies; het zijn momenten waarop er ingrijpende aanpassingen in het netwerk gedaan moeten worden. Niet alleen de impact van de werkzaamheden zelf; als team denken we ook goed na over onverwachte scenario’s. Wat als we te maken krijgen met waterschade, wat als iemand de verkeerde stekker eruit trekt, wat als er zich net ook een storing in het datacenter voordoet enz. De risico’s tijdens onze werkzaamheden willen we zo klein mogelijk houden.

meerdere organisaties zijn afhankelijk

Voor Connect4Care beheert iunxi het zorgnetwerk dat verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen faciliteert in het samenwerken en veilig uitwisselen van informatie. iunxi heeft het GZN-keurmerk en verzorgt ook de connectie naar het Landelijk Schakel Punt – het LSP. 24X7 continuïteit van het zorgnetwerk is van groot belang voor de aangesloten instellingen dus op het moment dat er aanpassingen nodig zijn moeten we ons bewust zijn van de impact die dit kan hebben. Vanwege de uitstroom van 2 locaties moest er een ingrijpende verandering in de volledige infrastructuur worden aangebracht. Het glasvezelnetwerk verloopt via meerdere ringen waarmee redundantie meervoudig gegarandeerd wordt en iedere interventie opgevangen kan worden vanaf andere paden uit de verschillende ringen. Door het opheffen van 2 locaties uit deze schakel moet er uiterst zorgvuldig gepland en heringericht worden, de beschikbaarheid moet maximaal gegarandeerd zijn en blijven; ook tijdens de omzettings-werkzaamheden.

diverse schakels

“Via een dergelijk complex ict-netwerk verloopt zoveel dataverkeer en zijn er zoveel verschillende organisaties van afhankelijk dat we daar zeer zorgvuldig mee omgaan” aan het woord is Johan, netwerk & security engineer bij iunxi die mede verantwoordelijk is voor een goed verloop van dit traject. “Ook tijdens onze werkzaamheden moeten de eindgebruikers gewoon aan het werk kunnen blijven en mag er geen downtime optreden. Dit betekent dat we vooraf allerlei scenario’s doorlopen. Wat als er juist tijdens onze werkzaamheden een onverwachte storing optreedt en er daardoor ineens extra onderbrekingen in het netwerk optreden? Dan heeft dit grote impact voor de zorginstellingen die aangesloten zijn en dat moeten we voorkomen. We gaan altijd uit van de stelling: ‘is het theoretisch mogelijk en realistisch? Dan houden we er rekening mee en moeten we ons erop voorbereiden’. Toch zijn er soms nog zaken die niet te voorkomen zijn. Er bevinden zich allerlei applicaties en apparatuur binnen een netwerk die ieder verschillend kunnen reageren op een omschakeling. Vaak een kwestie van herstarten maar de gebruiker ervaart dit toch als een storing. Gelukkig zijn dit de minor incidenten die, door tijdige communicatie over onze geplande werkzaamheden, geen issue vormen”.

een gedegen voorbereiding

Ingrijpen in een infrastructuur begint en staat uiteraard met een goede voorbereiding. In dit infrastructuur van Connect4Care worden bundels van glasvezelverbindingen opnieuw ingedeeld en wordt het netwerkverkeer via andere routes omgezet. Daarmee zou er een vermindering aan capaciteit kunnen optreden maar door het technisch slimmer te koppelen kunnen we er toch voor zorgen dat er geen vermindering aan beschikbaarheid en functionaliteit optreedt. Op die manier realiseren we alternatieve routes waardoor de opgeheven locatie kan vervallen en niet vervangen hoeft te worden. Er wordt extra capaciteit uit het bestaande netwerk gehaald. Door het slim voor te bereiden en de uitvoering te stroomlijnen kunnen we de omschakeling zonder downtime in de infrastructuur maken. Daarvoor worden onder meer glasvezelverbindingen geïnspecteerd, patch-panelen worden voorbereid en onderling geverifieerd. “Vaak worden dit soort trajecten in de weekenden uitgevoerd om het risico op impact zo klein mogelijk te houden. In de zorg draait het werk natuurlijk 7 dagen per week door; we bepalen altijd in overleg met de klant wat de beste dag is om grote wijzigingen door te voeren. We zijn dan met verschillende collega’s op meerdere locaties tegelijk aan het werk. De situatie per locatie is van te voren gecheckt. Naast de technische aspecten die we dan controleren; denk bijvoorbeeld aan enkele historische lijnen die nog aanwezig kunnen zijn of een enkele server die solitair blijkt te draaien; gaat dat ook over simpele zaken als het voor iedereen bereikbaar zijn van de meter- netwerk- en serverruimtes. Zijn er ladders of sleutels nodig, is iedereen goed bereikbaar op de locatie etc. Iedere kleine schakel is belangrijk, vergeten we een klein detail, dan kan het zo ongewenste vertraging in ons werk opleveren”.

impact-bepaling

Ongemerkt zijn er altijd veel mensen betrokken in deze projecten. “Natuurlijk de systeembeheerders ter plekke die de praktijksituatie kennen en waarmee we het traject hebben voorbereid. Ingrijpen in de ICT-infrastructuur heeft impact op een hele organisatie. Kunnen alle systemen tijdens de omzetting gebruikt worden, moeten bepaalde apparaten uitgezet worden; wanneer kunnen we weer ‘normaal’ aan de slag? Er komen veel vragen op je af voorafgaand aan het traject. Outage is niet altijd overal volledig te voorspellen, hetgeen we wel garanderen is dat de infrastructuur niet onderbroken wordt en dat we zorgen voor continuïteit. Sommige applicaties kunnen toch gevoelig zijn voor technische aanpassingen en apparatuur kan dit mogelijk detecteren en erop reageren. In de praktijk gaat dit om milliseconden en zal het nauwelijks merkbaar zijn. Toch moet dit met het locale IT-beheerteam besproken zijn en iedereen moet zich ervan bewust zijn dat ingrijpen in de infrastructuur geen klein bier is. Gelukkig hebben we als team veel ervaring in het op- en afschalen van bedrijfsnetwerken, we weten waar we aan beginnen en wat de impact kan zijn. Als we het aan het eind van de dag gefixed hebben en alles draait zoals we gepland hebben, dan geeft dat toch altijd een goed gevoel. Dan is onze uitgebreide voorbereiding niet voor niks geweest en hebben we weer een klant naar tevredenheid kunnen helpen.”

This site is registered on wpml.org as a development site.