Meten is weten

betrouwbare WiFi, altijd een uitdaging

“Een volledige spectrumanalyse geeft inzicht in wat er zich allemaal afspeelt in de omgeving. Vervolgens is het zaak deze data en details te interpreteren om tot het best mogelijke design te komen.”

- Ferdy - network engineer bij iunxi

Zomaar even enkele Access Points installeren om een WiFi netwerk te creëren is vragen om problemen. Zelfs als een WiFi specialist langs komt om een inschatting te maken over de hoeveelheid Access Points en de plaatsing ervan; dan nog gaat dat vrijwel zeker tot problemen met het WiFi netwerk leiden. Simpelweg omdat je als engineer niet met je eigen ogen het radiospectrum waarop een WiFi netwerk werkt kunt waarnemen. Invloed van muren, deuren, ramen, zonwering, radiosignalen en noem maar op, kan nooit door middel van een simpele inschatting door wie dan ook worden bepaald.

Vergeet ook niet de invloed van naburige netwerken die de lucht vol kunnen drukken met verkeer op een bepaalde frequentie. Dit is zonder fysieke meting op geen enkele andere manier waarneembaar. Storingsbronnen zoals magnetrons, WiFi beveiligingssensoren of overige IoT apparatuur; er zijn tegenwoordig zo veel verschillende apparaten die allemaal gebruikmaken van bepaalde frequenties die WiFi netwerken nadelig beïnvloeden. Zonder gerichte metingen is het eenvoudigweg niet meer mogelijk een feilloos WiFi netwerk in te richten.

Tijdens een meting met onze apparatuur wordt direct een volledige spectrumanalyse gedaan om een goed inzicht te krijgen in wat er zich allemaal afspeelt in de omgeving. Om een echt goed ontwerp voor een WiFi netwerk te maken heb je naast professionele meetapparatuur en de juiste software ook een gespecialiseerde engineer nodig die de verkregen data weet uit te lezen. Alleen dan kun je een draadloos netwerk creëren dat voldoet aan je behoeftes en rekening houdt met alle omliggende factoren.

verschillende metingen

Er zijn verschillende redenen om een meting uit te voeren. Een meting kan een voorspellende meting zijn, een zogenaamde predictive meting. Deze voorspellende meting kan deels of volledig in software plaatsvinden, afhankelijk van de aanwezige gegevens over het gebouw of de ruimte waar het WiFi netwerk moet gaan komen. Redenen voor een (predictive) meting zijn:

  1. Niet, of niet optimaal, presterende WiFi
  2. Nieuw gebouw/verhuizing
  3. Uitbreiding van het huidige netwerk
  4. Vervanging van het huidige draadloze netwerk
  5. Preventief onderhoud / Health check

Een WiFi meting geeft bepaalde zekerheden over de benodigde hardware, de exacte plaatsing van de Access Points en het verdere ontwerp van het draadloze netwerk, zoals bijvoorbeeld de radio-instellingen (incl. zendvermogen) en de kanalenplanning. Wat ook direct volgt uit een goed ontwerp op basis van metingen is de positionering van alle benodigde bekabeling voor de Access Points en de hoeveelheid switchpoorten (met de juiste Power over Ethernet specificaties) om de access points op aan te sluiten.

Wij zijn met onze meetsets niet gebonden aan één bepaalde leverancier van draadloze oplossingen want de meetapparatuur en software die wordt gebruikt tijdens metingen is compatible met alle grote fabrikanten, denk aan Ruckus, Cisco, Aruba, Aerohive, etc.

de techniek van wifi

WiFi Access Points zenden en ontvangen via een radiosignaal. Daarbij wordt de frequentie aangeduid in GHz. Omdat de exacte frequenties lastig te onthouden zijn, zijn er kanaalnummers toegekend aan elke frequentie. Binnen de 2,4 GHz band wordt gebruik gemaakt van 11 kanalen. 3 van deze kanalen hebben qua frequenties geen overlap met elkaar. Dit zijn de kanalen 1, 6 en 11. Binnen de 2,4 GHz band zijn de kanalen altijd 20MHz breed.

In onderstaande figuren een grafische weergave van de 2.4Ghz en de 5Ghz kanalen.

In het geval van de 5GHz band is dit iets ingewikkelder omdat er niet alleen veel meer kanalen zijn, maar ook omdat de bandbreedte gevarieerd kan worden door meerdere kanalen te bundelen. Qua ontwerp heb je hier dus feitelijk meerdere mogelijkheden en kun je daardoor nog beter rekening houden met de uitkomsten van de meting en de wensen van de klant.

Bij 5 Ghz is het mogelijk om 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz of zelfs 160 MHz brede kanalen te gebruiken. Het theoretisch aantal beschikbare kanalen dat niet overlappend is, is ook veel groter dan bij 2,4 GHz. De 5 GHz techniek biedt meer doorvoersnelheid en flexibiliteit en hierdoor erg populair geworden.

Bij het toepassen van 5GHz techniek dient ook rekening gehouden te worden met alle wettelijke voorschriften die er gelden voor bijvoorbeeld alle DFS kanalen (Dynamic Frequency Selection). Dit zijn frequenties die ook worden gebruikt voor sommige radar installaties in bijvoorbeeld vliegtuigen. Als een netwerk gebruik maakt van DFS kanalen en er komt een vliegtuig over die op die frequentie uitzendt dan moet het WiFi netwerk tijdelijk op zoek gaan naar een andere frequentie of zijn uitzending tijdelijk te staken.

meting is één, interpreteren is twee

Het vliegtuig voorbeeld is slechts een factor waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het ontwerp van een WiFi netwerk. Zo is het meten van de situatie ter plekke slechts het begin van een gedegen ontwerp. De meting op de juiste manier interpreteren en het totaal aan factoren boven water krijgen is een tweede. Hiervoor is een WiFi specialist onmisbaar. Kennis en ervaring met metingen en dus heel goed weten welke factoren een verstoring kunnen veroorzaken voorkomt wekenlang (of langer) gezoek naar instabiliteit van het WiFi-netwerk. Daarom geldt ook zeker hier: Meten is Weten!

This site is registered on wpml.org as a development site.