Het GZN keurmerk is een zekerheid voor zorginstellingen

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie erkent iunxi

"iunxi kent de zorgbranche en heeft meerdere zorgklanten in haar klantenkring. Inmiddels weten we heel goed wat belangrijk is binnen de zorgsector.”

- Stefan Baltus - directeur bij iunxi

Goed Beheerde Zorgnetwerken zijn een garantie voor een veilige verbinding tussen zorgsystemen. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie beheert het LSP – Landelijk Schakelpunt. VZVZ zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens via dit netwerk technisch en organisatorisch goed verloopt. VZVZ verzorgt de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem en verstrekt vanuit deze rol het GZN-keurmerk. Voor iunxi een erkenning voor de bedrijfsnetwerken die zij leveren.

De uitwisseling van medische gegevens is een absolute must binnen de zorgketen. De huisarts en de apotheker houden elk een dossier bij over hun patiënten. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, VVT-instellingen en zorggroepen (voor ketenzorg). Een beveiligde verbinding tussen goed beheerde zorgsystemen ligt hieraan ten grondslag.

De netwerken die hierin voorzien moeten op een uiterst betrouwbare manier zijn ingericht; data moet op een veilige manier te benaderen en te transporteren zijn en continuïteit is een belangrijke voorwaarde. VZVZ is daarom uiterste zorgvuldig in het toekennen van het GZN-keurmerk.

Volgens Stefan Baltus, directeur van iunxi, is deze toekenning een bevestiging van de kwaliteit van de ICT-infrastructuren die iunxi levert. iunxi is geen onbekende binnen de zorg en weet wat belangrijk is binnen de sector. “We zetten technologie in om zorginstellingen op de juiste manier te faciliteren. Daar komt veel bij kijken. IT-Security is uiteraard een belangrijk aspect, maar ook de beschikbaarheid en continuïteit van de infrastructuur is bepalend. Juist binnen de zorg heeft men met toenemende belasting en vraag aan capaciteit te maken. Niet alleen vanwege meer data-uitwisseling, maar ook zorginnovaties, eHealth en zeker niet te vergeten de toename van het gebruik door medewerkers en de patiënten vergroot de netwerkbelasting. Al deze aspecten spelen een rol bij hoe een infrastructuur het beste kan worden ingericht”.

This site is registered on wpml.org as a development site.