nooit meer last van storingen

143 vestigingen van Domino’s Duitsland hadden behoefte aan meer continuïteit

"Zorgen dat 143 vestigingen een betere connectiviteit krijgen is best een hele klus. Daarin zijn bijna alle afdelingen binnen iunxi betrokken en dat maakt het ook leuk. Uiteraard is de samenwerking met de klant daarin een cruciale factor; het scheelt dat Domino’s en iunxi elkaar al heel goed kennen.”

- Barry Huis in ‘t Veld, manager Projects & Ops bij iunxi

100% uptime kan bijna niet. Bij iunxi spreken we liever van 99,9% uptime. We hebben altijd wel eens tijd nodig om ingrijpende wijzigingen op een netwerk uit te voeren of er komt toch een onvoorziene storing. We zorgen ervoor dat systemen maximaal beschikbaar zijn. Dus streven we altijd naar die 100%, door back-up systemen en redundante oplossingen. Soms kan dat een relatief eenvoudige oplossing zijn. Routers met een failover functie zijn min-of-meer onmisbaar voor bedrijven die 100% continuïteit wensen. Deze routers schakelen namelijk automatisch over op een alternatieve verbinding als de hoofdverbinding uitvalt.

In Nederland zijn we verwend met relatief stabiele en betrouwbare koper- en glasvezelnetwerken maar in andere landen, waaronder Duitsland, is dat zeker niet overal vanzelfsprekend. Zo kampten een aantal winkels van Domino’s Duitsland nogal eens met storingen. Dat is natuurlijk ondoenlijk voor een bedrijf dat online al haar zaken doet. Bestellingen, pinbetalingen en de doorvoer van boekingen in de systemen moet 24×7 doorgaan; de bedrijfsnetwerken moeten dus altijd up- en running zijn. Naast belemmeringen voor de eigen medewerkers is het voor Domino’s natuurlijk ondenkbaar dat de klant niet zou kunnen bestellen door een storing. Het verhogen van de beschikbaarheid van de connectiviteit van een groot aantal vestigingen was noodzakelijk.

143 vestigingen, dat vraagt om een goede voorbereiding

Samen met Domino’s Pizza zijn 143 Duitse winkels geïdentificeerd waar een verhoogde beschikbaarheid gewenst was. De oplossing die het best paste binnen de wensen van de klant was in dit geval een failover oplossing op basis van een 4G verbinding. De gesignaleerde onderbrekingen zijn kort van aard, variërend van enkele minuten tot hooguit een uur. Daarnaast bleek het mogelijk business-critical dataverkeer te scheiden van minder belangrijk dataverkeer om de kosten verder laag te houden.

Op basis hiervan is dus een project gestart om de 143 winkels te voorzien van een extra 4G router met een data SIM die met alle Duitse providers verbinding kan maken. De verbinding verloopt via een beveiligd APN (zeg maar een VPN over een GSM netwerk) direct naar het netwerk van iunxi zodat ook de veiligheid van de communicatie gewaarborgd blijft. De wens was verder om de installatie in zo’n kort mogelijke tijd maar zeer gecontroleerd uit te voeren.

De afdeling Projects van iunxi heeft het hele project gecoördineerd en bewaakte de efficiency van het traject. Onze netwerk engineers namen de technische voorbereidingen in overeenstemming met de wensen vanuit de klant voor hun rekening. Bij de daadwerkelijke oplevering werd uiteraard steeds zorgvuldig getest of de 4G router bereikbaar was voordat de engineer een vestiging verliet.
We hebben de meest praktische route uitgestippeld zodat we alle 143 vestigingen in slechts 5 weken konden bezoeken. Natuurlijk is er dan veelvuldig contact met het Domino’s hoofdkantoor in Duitsland dat voor ons de communicatie richting de winkels deed zodat ze wisten dat onze engineers langs zouden komen. In elke winkel is gezocht naar de optimale signaalsterkte zodat de routers zo goed mogelijk werden geplaatst. Soms werken onze collega’s dan in krappe ruimtes maar het is dan toch wel de sport om altijd weer een nette bekabeling achter te laten en het beste resultaat te leveren. Belangrijk aandachtspunt bij dergelijke aanpassingen is natuurlijk dat ‘de winkel open blijft’, de dagelijkse gang van zaken mag er niet door belemmerd worden.

hoe werken routers met failover functie?

Als de reguliere, vaste verbinding uitvalt door een storing neemt de 4G failover router automatisch binnen enkele seconden de verbinding over. Medewerkers kunnen daardoor hun werkzaamheden blijven uitvoeren.

In elke winkel staat nu een router die de primaire VPN verbinding voor zijn rekening neemt en een 4G router die verbinding heeft met het sterkste mobiele netwerk op dat moment. Zodra de primaire verbinding om wat voor reden wegvalt, neemt de 4G verbinding direct het verkeer over. Als na enige tijd de hoofdverbinding het weer doet en ook stabiel blijft, wordt het dataverkeer weer over deze primaire verbinding geleid. Dit hele proces wordt door de iunxi Service Desk gemonitord en geregistreerd. Op die manier houden we controle en signaleren we eventuele terugkerende issues waarop geacteerd kan worden.

​relatief kleine investering met grote winst

Failover routers zijn mijns inziens de investering altijd waard. Mocht er een storing zijn, dan schakelt de failover verbinding direct in. De actuele snelheid kan soms iets lager zijn dan via de vaste lijn, maar dat is mede afhankelijk van de hoeveelheid data die verstuurd wordt. Het belangrijkste is dat de continuïteit van de primaire processen gewaarborgd is. In het geval van Domino’s bleek de signaalsterkte vaak beter dan we van te voren hadden verwacht mede doordat we gebruik kunnen maken van alle beschikbare 4G netwerken. Een aantal winkels die door ons werd voorzien van de 4G failover dienst werd direct al automatisch overgeschakeld naar de nieuwe router toen deze onderbrekingen hadden aan hun verbinding. Dat is mooi, de toegevoegde waarde van onze diensten is dan direct zichtbaar.

This site is registered on wpml.org as a development site.