transformeren, investeren en tegelijkertijd de business up- en running houden

De moderne it-afdeling zit vaak in een spagaat.

"Passen de huidige systemen en processen in de groeistrategie van uw organisatie? Welke onderdelen zijn cruciaal en verdienen hoogste prioriteit?"

- Stefan Baltus, technisch directeur bij iunxi

81% van de IT-managers bevestigt dat IT een nieuw tijdperk binnenstapt

Hoe gaan we transformeren, investeren en tegelijkertijd de business up- en running houden?

De IT-afdeling is tegenwoordig min of meer opgesplitst in 2 delen: de ene is verantwoordelijk voor de bedrijfskritische infrastructuur en moet alle systemen draaiend houden. Dat gaat o.a. over continuïteit, compliancy en de inrichting van de werkomgeving. De andere moet innoveren en nieuwe technologieën introduceren waar de organisatie van profiteert en concurrentievoordeel uit haalt. Met het vergroten van het aantal taken wordt ook de druk op IT-afdelingen steeds groter. Transformeren is het toverwoord en dat betekent slim investeren, een andere manier van denken en een vernieuwende aanpak introduceren en daarbij de dagelijkse business blijven runnen. Ga er maar aan staan!

alle ballen verzamelen

Begin met het beoordelen en inzichtelijk maken van de huidige stand van zaken. ICT bestaat uit zakelijke applicaties als ERP en vergelijkbare back-office / communicatie systemen. Zijn deze custom-build of zijn ze beter uit de cloud te gebruiken? Operationele en/of industriële systemen die direct in het productieproces zijn ingebouwd zijn onderdeel van uw kritische IT-omgeving. Passen de huidige systemen en processen in de groeistrategie van uw organisatie? Welke onderdelen zijn cruciaal en verdienen hoogste prioriteit? Welke onderdelen zijn minder kritisch en kunnen vanuit de ‘achterhoede’ worden ingericht? Concrete vragen betreffende in te richten capaciteit, security, flexibiliteit, opslag en redundancy zijn bijvoorbeeld:

  • Kunnen nieuwe applicaties worden toegevoegd?
  • Zijn de systemen veilig genoeg?
  • Hoe zit het met de interoperabiliteit van diverse onderdelen binnen het netwerk?
  • Down-time geeft frustraties, hoe kunnen we beschikbaarheid garanderen?
  • Hoe is de toegang tot de netwerken gedefinieerd?

Zijn de eisen en wensen geïnventariseerd, bedenk dan goed hoe al deze IT-onderdelen in de toekomst met u mee groeien. Is het moment daar bepaalde processen juist nu aan te passen? Standaardisering of outsourcing van automatisering maakt uw eigen engineers vrij om aan technologische vernieuwing te werken. Heeft u überhaupt voldoende IT-competentie in huis om én beheer te doen én innovaties te introduceren. IT-onderdelen uit de cloud zijn steeds beter met elkaar te combineren, wat toekomstige aanpassingen een stuk eenvoudiger maakt en waardoor u ook minder afhankelijk zult zijn van één bepaald systeem. Een hybride aanpak van uw infrastructuur levert u in de toekomst veel winst in de zin van schaalbaarheid, flexibiliteit en efficiency.

een verouderd bedrijfsnetwerk loopt niet alleen in de papieren

Budgetprioriteit en het opzien tegen de transitie zijn nog te vaak redenen voor uitstel van de transformatie. Ondertussen verouderen systemen en stapelen issues zich op. Regelmatig zien we in de praktijk dat door wisseling van personeel of door onoverzichtelijke registratie maar half bekend is welke apparatuur er bijvoorbeeld wordt gebruikt en hoe systemen zijn opgebouwd. Slecht samenwerkende oplossingen zorgen voor incidenten en verlies aan effectiviteit en daarbij brengen ze onnodige security risico’s met zich mee. Bovendien slokken ze onnodig kostbare tijd van uw IT-afdeling op. Het is van belang inzicht te krijgen en daarmee de best mogelijke aanpak te bedenken waarin de huidige omgeving in combinatie met nieuwe componenten zo efficiënt mogelijk kan worden gemigreerd naar de gewenste, toekomstbestendige infrastructuur. Door met alle stakeholders in overleg te gaan wordt bepaald wat voor een organisatie cruciaal is en kan ICT parallel aan de vernieuwende fase van de organisatie worden gebracht. Met de juiste kennis, ervaring en een strak projectplan bespaar je kosten, tijd en veel stress. Het is niet altijd persé noodzakelijk om van oude systemen afscheid te nemen, slim investeren is onderdeel van de transitie. Zaak is wel te waken voor interoperabiliteit en soms is het nu eenmaal voordeliger te vernieuwen. “Het werkt nu toch allemaal” en “Zo doen we het al jaren” horen we vaak als verweer. Bedenk echter dat veel bedrijfsprocessen ooit klein begonnen zijn en in de loop der jaren langzaam aan zijn meegegroeid. Het is publiek geheim dat IT-systemen vaak langer worden gebruikt dan initieel de bedoeling was. Een andere aanpak maakt zaken dan juist veel effectiever en flexibeler en is in de praktijk kostenbesparend. Schaalbaarheid van de IT-omgeving is een belangrijk winstpunt en maakt de infrastructuur toekomstbestendig.

Overstappen en vernieuwen is spannend, maar bedenk dat er inmiddels veel ervaring is opgedaan als het gaat om transformatie en dat bijvoorbeeld nieuwe systemen erop zijn ingericht data uit ‘oude’ systemen over te nemen. De infrastructuur moet mee bewegen in uw groeistrategie, dat is de enige manier om de noodzakelijke digitaliseringsslag te maken.

vereenvoudiging

Een toekomstbestendige IT-infrastructuur gaat ook over vereenvoudiging. De sterke groei in het gebruik van clouddiensten die er is ontstaan, is daar onderdeel van. Waarom zelf alles ontwikkelen en beheren, als er partijen zijn die de software up-to-date houden en infrastructuren en tools ook continu blijven ontwikkelen? Vereenvoudiging zit ‘m ook in het terugbrengen van het aantal leveranciers, voor veel bedrijven betekent dit zelfs terugschakelen naar slechts één ICT-partner. De groeiende complexiteit van ICT speelt veel organisaties parten, met één of slechts een paar leveranciers behoudt men controle en verschuift de verantwoordelijkheid. Daarnaast gebruikt u de expertise en ervaring van deze partners en kunnen uw eigen mensen zich volop richten op technologische ontwikkeling van uw bedrijfsprocessen.

klaar voor de toekomst

De kloof tussen neergezette businessdoelstellingen en wat de bestaande technologische infrastructuur kan ondersteunen laat al te vaak zien dat men simpelweg niet klaar is voor de toekomst. De belangrijkste aandachtspunten bij modernisering van netwerkinfrastructuren zijn de toenemende complexiteit ervan door groeiende dataopslag en verkeersstromen (spraak- en dataverkeer), importantie van IT-security en het belang van toekomstige flexibiliteit. Al met al is het duidelijk dat er over een breed front iets moet gebeuren. Veel vragen zorgen voor migratiestress alvorens men zelfs nog maar begonnen is met het uitwerken van moderniseringsplannen. Toch is er al veel ervaring met transformaties en bieden moderne oplossingen zoveel voordelen, dat we er juist nu voor kunnen zorgen dat onze bedrijfsnetwerken en oplossingen innovatief zijn en aansluiten bij toekomstige eisen. Laat angst voor verandering uw groei niet beperken maar laat de infrastructuur in de toekomst voor u werken.

This site is registered on wpml.org as a development site.