connectivity: praktische uitdagingen bij draadloze verbindingen

"Even een draadloze verbinding opzetten is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Twee voorbeelden uit de praktijk geven inzicht in de uitdagingen waar we zo nu en dan tegenaan lopen.”

- Barry Huis in 't Veld - manager Projects & Operations bij iunxi

Het altijd en overal kunnen werken principe heeft de vraag naar draadloze oplossingen doen toenemen. Hoe verloopt een dergelijk project? Wat is belangrijk en wat zijn de uitdagingen als het gaat om draadloze verbindingen? Allereerst verzamelen we natuurlijk alle informatie over het pand, het gebruik en de gewenste beveiliging. Die informatie verwerken we in software waarmee we een theoretische voorspelling maken voor de posities van de WiFi access points inclusief de dekking ervan. Vaak meten we met speciale testapparatuur op de locatie of de daadwerkelijke dekking overeenkomt met de theoretische voorspellingen. Wanneer hier geen bijzonderheden uit voortkomen, wordt de apparatuur geïnstalleerd. Nadat we hebben gecontroleerd of alles naar behoren werkt, vindt de oplevering plaats en wordt het project afgesloten.

Dit is de meest gunstige route bij draadloze oplossingen; in de praktijk stuiten we natuurlijk op andere issues die opgelost moeten worden, alvorens we tot installatie overgaan. Zowel bekabelde als draadloze netwerken kennen een grote diversiteit aan aangesloten apparatuur. Wat we in de praktijk nogal eens tegen komen is het feit dat niet alle apparatuur bekend of getest is voordat het netwerk in gebruik genomen wordt. Ook kunnen firmware- en app-updates na verloop van tijd voor onverwachte issues zorgen. Hieronder twee voorbeelden uit de praktijk.

Compatibiliteit-scanners

Klantvraag: een draadloos netwerk ten behoeve van een nieuwe datawarehouse-applicatie, waarbij draadloze scanners worden gebruikt voor het sorteren van de orders.

De applicatie stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid, dekking en snelheid van het netwerk. Ook moet er voldoende dekking zijn tot diep in de vakken van de stellingkasten, zodat de scanners de gescande data op correcte wijze naar het voorraadsysteem kunnen wegschrijven. Doordat het klimaat in de ruimtes sterk uiteenloopt, maakt de klant gebruik van drie verschillende type scanners. Twee hiervan werkten foutloos, één type heeft problemen om de verbinding actief te houden bij bewegingen door het pand (roaming*).

Door middel van een gezamenlijk onderzoek door de betrokken partijen, werden alle relevante instellingen nagelopen. Na gefaseerd een aantal wijzigingen te hebben doorgevoerd, werden de juiste roaming parameters gevonden om ook het protesterende type scanners stabiel werkend te krijgen.

performance issues tablets

De door iunxi geconfigureerde netwerken worden voorzien van diverse optimalisatietechnieken. Eén van deze technieken zorgt er bijvoorbeeld voor dat een client geen onderbrekingen of vertragingen ervaart bij het roamen tussen verschillende WiFi access points. Dat dit helaas niet met elk apparaat van elke fabrikant goed gaat, merkten we recent bij een van onze klanten. Een aantal specifieke Apple-apparaten haalden een zeer lage doorvoersnelheid op het netwerk, terwijl het merendeel geen enkel probleem ondervond. Na onderzoek met meerdere testopstellingen bleek dat de netwerkkaart van deze Apple-devices niet goed matchte met het op het netwerk geconfigureerde roaming protocol. Dit soort problemen kunnen ‘spontaan’ ontstaan nadat een fabrikant een update uitbrengt voor het apparaat. Uiteindelijk zijn er de nodigde aanpassingen verricht binnen de omgeving en konden ook deze apparaten weer op een goede manier gebruikmaken van het netwerk.

Direct een probleemloze oplossing opleveren is altijd de wens, maar soms, zoals bovenstaande gevallen laten zien, kan het voorkomen dat bepaalde apparatuur gewoonweg niet meewerkt. Aan iunxi de uitdaging de oorzaak van het probleem vast te stellen en op te lossen.

* roaming = techniek waarbij een verbonden apparaat (client) een verbinding overgeeft aan een ander access point binnen hetzelfde netwerk op basis van signaalsterkte. Hierdoor kan een gebruiker door het pand bewegen zonder onderbrekingen te ervaren.

This site is registered on wpml.org as a development site.